Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Esipuhe

Reija Satokangas ja Seija Jalagin

Verkkojulkaisu Havinan kolmannen numeron myötä lehden ilme on muuttunut. Tavoittelimme historian havinaa myös lehden ulkoasuun. Lehdelle hankittiin oma domain-osoite www.havina.net ja yhteistyössä graafikko Lea Virolaisen (www.grafilea.fi) kanssa suunnittelimme sille uuden ulkoasun, joka ilmentää sisältöä aiempaa paremmin ja luo historialehdelle 2010-luvun verkkoilmeen.

Havina julkaistaan kerran vuodessa niistä artikkeleista, joita opiskelijat ovat tehneet tiedejuttukurssilla opinnäytetöidensä aiheista. Kolmannelle tiedejuttukurssille osallistuneista historianopiskelijoita kaksi sai juttunsa myytyä sanomalehtiartikkeleiksi, joten tässä Havinan numerossa ilmestyy neljä artikkelia. Syksyllä 2010 kurssin toteuttivat filosofian maisteri, toimittaja Anna Nieminen ja filosofian maisteri Essi Saloranta, jotka molemmat ovat historiallisten tiedon tuotteistamisen ja julkistamisen ammattilaisia; vastuuopettajana oli professori (ma.) Maija Kallinen. Lisäksi lehden uudistustyössä oli mukana Elina Aronen-Raappana.

Tällä kertaa Havinan jutuissa käsitellään toisaalta laiskuuden ilosanomaa, sellaisena kuin ranskalainen sosialisti Paul Lafargue (1842–1911) sitä aikanaan vaati ja toisaalta pohditaan tieteen ja uskonnon välistä suhdetta suomalaisessa kirkollisessa elämässä 1900-luvulla – aihe joka on säännöllisesti ajankohtainen myös meidän aikanamme. Suomalaisen arjen värikkäästä historiasta kertovat artikkelit traktoreiden tulosta osaksi maaseudun elämää sekä naisen asemasta itsenäisyyden alkuvuosikymmenellä. Historia taipuu moneksi kiinnostavaksi näkökulmaksi menneeseen.

Oulussa Eurooppa-päivänä 2011, kevään jo koittaessa
Reija Satokangas ja Seija Jalagin

Julkaisu: Havina
Numero: 1/2011
Julkaisupäivämäärä: 27.4.2011
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Reija Satokangas ja Seija Jalagin
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/