Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Esipuhe

Juha Saunavaara

Verkkojulkaisu Havinan neljäs numero jatkaa edeltäjiensä perinnettä toimien julkaisufoorumina Oulun yliopiston historiatieteiden tiedejuttukurssilla kirjoitetuille artikkeleille. Kurssilla kirjoitettujen tekstien takaa löytyy opinnäytetöihin kytkeytyvä akateeminen tutkimustyö. Havinan tarkoitus on tuoda ansiokkaan tutkimuksen tulokset esille laajempia ihmisryhmiä kiinnostavassa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tällä kertaa Havinan artikkeleissa liikutaan 1920- ja 30-lukujen Leningradista ja 1700-luvun Turkista löytyvillä rajoilla, jossa kohtaavat erilaiset toimintatavat, kulttuurit, yhteiskuntajärjestelmät ja viime kädessä ihmiset. Näin ollen on helppo todeta, että historiallisista konteksteistaan huolimatta artikkeleiden esille nostamat teemat ovat enemmän kuin ajankohtaisia 2010-luvun Suomessa ja Euroopassa.

Tänäkään vuonna kaikki tiedejuttukurssin teksteistä eivät päätyneet Havinaan, vaan suurin osa filosofian maisteri, toimittaja Anna Niemisen ja filosofian maisteri Ville Salmisen luotsaaman kurssin sadosta painettiin sanomalehtien ja muiden julkaisujen sivuille.

Antoisia lukuhetkiä toivottaen,
Oulussa 7.12.2011
Juha Saunavaara

Julkaisu: Havina
Numero: 1/2012
Julkaisupäivämäärä: 7.12.2011
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Juha Saunavaara
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/