Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Esipuhe

Matti Enbuske

Verkkojulkaisu Havina on viidennen numeronsa myötä vakiinnuttanut paikkansa erinomaisena opiskelijoiden opinnäytetöiden julkaisufoorumina. Jutut on työstetty filosofian maisteri Anna Niemisen ja filosofian maisteri Ville Niemisen toteuttamalla tiedejuttukurssilla, jossa on ammattimaisesti popularisoitu opiskelijoiden akateemisen tutkimustyön satoa. Tuloksena on seitsemän kiinnostavaa artikkelia historiasta.

Tämän vuoden artikkeleissa keskitytään 1900-luvun alkupuolen Suomen ja erityisesti Oulun seudun historian ilmiöihin. Jutuissa nousee esille muun muassa, kuinka suomalaisessa keittiössä emännät saivat 1950-luvulla DDT:n ja sähkön, vapaaehtoinen palonsammutus sai sotavuosina naiset mukaan toimintaansa ja lastenkoti Onnela oli hyvin tarpeellinen Oulussa jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Henkilöhistoriassa piirretään kuvaa urheilijasankari Paavo Nurmesta. Havinassa päästään toki maistelemaan myös muinaisten aikojen kulinaarisia nautintoja ja perehtymään samuraiden bushido-henkeen, jolla oli kantavuutta kamikaze-hyökkäyksiin saakka toisessa maailmansodassa.

Osa tiedejuttukurssin teksteistä on löytänyt tiensä muihin julkaisuihin, mikä osaltaan kertoo, kuinka historia tarjoaa alati kiinnostavia ja monipuolisia teemoja laajoille ihmisryhmille.

Mielenkiintoisa lukuhetkiä Havinan parissa,
Oulussa 10.12.2012
Matti Enbuske

 

Julkaisu: Havina
Numero: 1/2013
Julkaisupäivämäärä: 19.12.2012
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Matti Enbuske
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/