Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Lukijalle

Seija Jalagin & Anna Nieminen

Edessäsi on verkkojulkaisu Havinan kuudes numero, jonka artikkelit ovat syntyneet Oulun yliopiston historiatieteiden opiskelijoiden työnä tiedejuttukurssilla. Kurssin tarkoituksena on ollut saada opiskelija pohtimaan tieteellisen ja journalistisen kirjoittamisen eroja ja yhtäläisyyksiä, opettaa journalistisen työprosessin eri vaiheita ja antaa valmiuksia kirjoittaa tieteellisestä aiheesta elävästi ja kiinnostavasti journalistista tekstiä. Pyrkimyksenä oli myös antaa valmiuksia ja käytännönläheisiä taitoja työelämään. Kurssilla opettivat filosofian maisteri Anna Nieminen ja filosofian maisteri Ville Salminen.

Monet opiskelijat tarttuivat juttua tehdessään aiheeseen, josta oli joko työn alla tai jo valmiina oma opinnäytetyö. Aina ei ollut helppoa palata toimittajan otteella aihepiiriin, jota oli juuri käsitellyt tutkimuksen näkökulmasta. Artikkeleista tuli kuitenkin mielenkiintoisia ja ne tarjoavat laajan aiheiden kirjon.

Useat jutut liittyivät vakoiluun ja kansainvälisiin suhteisiin – paikoitellen juttujen tyyli muistutti jopa intensiivistä elokuvakäsikirjoitusta. Tutkijat ovat pohtineet, millä ehdoilla esimerkiksi Wikileaksia voi käyttää tutkimusaineistona. Tässä Havinassa on juttu Wikileaksin tarjoamista näkymistä Afganistanin presidentinvaalien poliittisiin kuvioihin vuonna 2009. Journalismi voi olla myös eksotisoinnin väline, kuten juttu Lappi-kuvasta sodan ja jälleenrakennuksen aikana kertoo. Noitavainoihin puolestaan liittyy sitkeähenkisiä myyttejä, jotka kiertävät menneisyyttä kuvittavina kuriositeetteina suusta suuhun. Toisista aiheista taas ei ole juuri lainkaan puhuttu; vasta nyt ovat nousseet keskusteluun psyykkiset sotavammat, joita tässä Havinan numerossa käsitellään talvisodan osalta. Oulujoen kalakuolemat 1960-luvun lopulla kiinnostanevat nykylukijaa, joka seuraa ympäristön ja teollisuuden toisinaan vastakkaisia intressejä. Ajankohtaisiin aiheisiin kuuluu myös entisen Jugoslavian poliittinen kehitys, josta tässä lehdessä nousee esiin Kosovon tilanne.

Osa artikkeleista päätyi painettuihin lehtiin julkaistavaksi ja monien aihepiirien kanssa tulee väistämättä mieleen, että niistä kuulemme varmasti vielä.

Oulussa 8.1.2014
Seija Jalagin & Anna Nieminen

Julkaisu: Havina
Numero: 1/2014
Julkaisupäivämäärä: 8.1.2014
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Seija Jalagin
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/