Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Oulun yliopiston historiatieteiden opiskelijoiden verkkojulkaisu Havina ilmestyy jälleen vuoden tauon jälkeen. Tiedejuttukurssi, jonka satoa julkaistavat artikkelit ovat, täytti viime syksynä kymmenen vuotta, joten tieteestä tiedottamista ja tieteen popularisointia on vuosien varrella harjoitellut jo suuri joukko opiskelijoita.

Kurssin toisena opettajana on toiminut tällä kertaa totuttuun tapaan FM Anna Nieminen, mutta verkkojulkaisemisen osion vastaavaksi palasi FM Essi Saloranta, joka oli mukana jo kurssin kokoamisvaiheessa ensimmäisenä vuonna.

Kurssia on kehitetty ja viilattu vuosien varrella, joten vanhaa nimeäkin on nyt tarpeen tarkentaa ja uudistaa. Seuraavalla kierroksella kurssin nimi tulee olemaan ”Journalistisen kirjoittamisen työpaja historianopiskelijoille”. Tieteellisen ja journalistisen kirjoittamisen erot ja yhtäläisyydet ovat olleet vahvasti esillä aiemminkin, mutta parhaillaan elämme lisäksi journalismin ja median suuren murroksen aikaa, joten muuttuvaan toimintaympäristöön on tarpeen kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.

Käynnissä oleva median murros on jo näkynyt kurssin keskusteluissa, joissa on pohdittu kunkin omaa suhdetta mediaan, median muuttumista sekä erilaisten viestintävälineiden ominaisuuksia. Keskustelujen innostunut ilmapiiri sekä kannanottojen syvällisyys, analyyttisyys ja terve kriittisyys ovat osoittaneet, että asian tärkeys ymmärretään.

Osa kurssilla aikaan saaduista artikkeleista on vakiintuneeseen tapaan julkaistu muilla foorumeilla, joten tällä kertaa Havinassa on mukana neljä artikkelia, joista osa perustuu kirjoittajien opinnäytetöihin ja osa tarttuu muutoin kiinnostavaan aihepiiriin. Aihekirjo kattaa naishistorian pioneerin Gerda Lernerin, USA:n mafiapäälliköiden maailman, Britannian sotalapset sekä median ja mediavaikuttamisen ajankohtaiset kysymykset.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

 

Oulussa 10.6.2016

Matti Salo ja Anna Nieminen

Julkaisu: Havina
Numero: 1/2016
Julkaisupäivämäärä: 12.6.2016
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Matti Salo
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/