Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Esipuhe

Seija Jalagin

Havinan toinen vuosikerta jatkaa Oulun yliopiston historian opiskelijoien kriittisten tiedejuttujen ja verkkojulkaisemisen foorumina.

Opiskelijoille Havina tarjoaa mahdollisuuden harjoitella suurelle yleisölle kirjoittamista sekä verkkojulkaisemisen taitoja. Historiasta kiinnostuneelle lukijalle Havinan jutut löytyvät verkosta helposti oman kotikoneen äärelle.

Havinan artikkeleita yhdistää vahva tutkimusote. Lähteiden ja kirjallisuuden tiedot ovat kriittisesti punnittuja ja sujuvasti luettavaan muotoon tiivistettyjä.

Havinan toisen vuosikerran sisältö on yhtä rikas kuin historian opiskelijoiden kiinnostus mitä erilaisimpiin aikakausiin ja tapahtumiin sekä ihmisiin. Opinnäytetyöt - joihin monet Havinan jutut perustuvat - vievät tekijänsä yhtä hyvin matkalle antiikin Roomaan, pahamaineisen keisari Caligulan lapsuuteen, kuin 1800-luvun Pohjolan keskusteluun kansan siveellisestä moraalista. Tämän numeron jutuista voi lukea myös suomalaisesta kristillisestä naisihanteesta ja eugeniikasta, kreationismin kriitikistä ja Itä-Karjalan kansannoususta talvella 1921-1922.

Kiitokset syksyn 2009 tiedejuttukurssin tarmokkaille opiskelijoille, joista osa julkaisi juttunsa painetuissa lehdissä. Kiitokset ansaitsevat myös FM Anna Nieminen ja FM Essi Saloaranta. Anna Nieminen opetti jutuntekoa ja hioi tekstejä kiinnostaviksi jutuiksi - ja kannusti opiskelijoita jakamaan tietojaan ja taitojaan. Essi Saloranta avasi opiskelijoille nettijulkaisemisen ovet täsmällisillä ohjeillaan.

Tiedejuttukurssi on näin vakiintunut osaksi historiatieteiden opetusta. Tarjotkoon sen tulokset Havinassa iloa myös lukijoille.

Oulussa, joulun kynnyksellä 2009
Seija Jalagin


Julkaisu: Havina
Numero: 1/2010
Julkaisupäivämäärä: 2.1.2010
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Seija Jalagin
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/